Više o festivalu 2013

Jazz Festival  oformljen je 2013.godine. Prije osnivanja Festivala Jazz koncerti su se događali sporadično bez nekog određenog termina. To su bile pojedinačne akcije obično vezane za privatnu posjetu istaknutih jazz umjetnika, koji su ili bili u posjeti, ili na ljetovanju. Ponekad su se uklapale i u termine zvaničnih Manifestacija, priznatih od strane nadležnih Institucija. Možemo reći da su uvijek bile vezane za aktivnosti Muzičke škole, kao prirodnog ambijenta za muzičku djelatnost.

Ideja o osnivanju Jazz Festivala je već duže vremena bila prisutna i tema  mnogih entuzijasta i ljudi od struke. Davali su razne ideje o tome kako treba da izgleda Festival, ali niko nije ništa ozbiljno preduzeo u vidu osnivanja jednog tijela koji bi tu ideju sproveli i predstavli nadležnim institucijama kulture.

Konačno 2013. Godine,  direktorica Muzicke škole Herceg Novi, Nada Karadžić je prihvatila ideju i zajedno sa jazz muzičarem Draganom Karlom Đorđević krenula u realizaciju. U svemu tome uključio se i jedan tim entuzijasta iz Herceg Novog: Antonije Pušić (Rambo Amadeus), Zagorka Šiler i njen suprug i Jovica Rašović. Svi zajedno, uz kratku i efikasnu pripremu realizovali su prvi Jazz Festival u Herceg Novom 26. i 27.08.2013. godine.

Ovi koncerti su jasno pokazali da u samom gradu postoji  interesovanje publike za tu vrstu muzike, a ne rijetko su dolazili ljubitelji jazz-a iz Kotora, Budve, Nikšića, Cetinja i Podgorice kao i turisti, gosti našeg grada. Kako u Muzičkoj školi pored propisanih metoda odobrenih od Ministarstva Prosvjete uvodimo i alternativne metode učenja muzike, sasvim je logično da se uvedu radionice po ugledu na institucionalne seminare. Jedan takav pristup smo već imali na primjeru Gitar Arta iz Beograda koji je svakog avgusta održaovao radionice i koncerte u našoj Muzičkoj školi.

Dragan Karlo Đorđević, kao direktor Jazz festivala, iskoristio sam poznanstva koja sam sklopio za vrijeme mog boravka i rada u evropskim zemljama. Predstavio sam naš Festival eminentnim jazz umjetnicima i edukatorima koji su se i sami ponudili da pomognu da se naš projekat ostvari. Rezultat su dva izvanredno posjećena jazz koncerta koji su ostali zabilježeni audiovizuelno što predstavla jedan vrijedan dokument i svjedočanstvo o radu Festivala.

Podaci o učesnicima se mogu naći na sajtu Festivala.

Vaš muzički urednik Karlo