O festivalu

Jazz bay Herceg Novi je festival koji se po koncepciji razlikuje od  drugih jazz festivala kod nas i u okruženju. Pored revijalnog dijela ovaj festival ima i edukativni karakter.

Osim koncerata istaknutih jazz muzičara, akcenat je stavljen na edukaciji i približavanju jazz muzike mladim naraštajima, organizujući Big Band i vokalne radionice. Kroz pedagoški rad i Koncerte eminentnih jazz muzičara, nastojimo da doprinosimo promovisanju Škole, naših učenika i učenika iz drugih muzičkih škola i Akademija . Ovo je prilika da podstaknemo sve one koji imaju želju za ovakvom vrstom aktivnosti i način da jazz muzičari razmjene iskustva i  prenesu mladim naraštajima znanje i pravilnu interpretaciju jazza.

Osim jazz koncerata, cilj projekta je  otkrivanje, praćenje, afirmacija i usavršavanje najboljih mladih nadarenih muzičih talenata iz Crne Gore i šire. U želji da pružimo nezaboravne tenutke novljanima i posjetiocima nastojimo da osmislimo raznovrstan umjetnički program koji bi zadovoljio različite ukuse. Razvojnom i pokretačkom strategijom, ovaj projekat mora održati kvalitet i stremiti ka visokom nivou umjetničkog sadržaja. Da bismo uspjeli, trebamo angažovati Svjetski poznate jazz muzičare koji bi svojim nastupima privukli ljubitelje ove vrste muzike, veliki broj  posjetilaca i polaznika radionica.

Značaj ovog projekta je i za razvoj crnogorske muzičke kulture, jer se na ovaj način  uspostavlja saradnja sa evropskim i svjetskim jazz akademijama, Grazz – Austrija, Berkly – SAD i drugim muzičkim institucijama iz našeg okruženja.

                     Plan realizacije – kalendar projekta

25.(petak)08.2017.

18:30h Master class –Koncertna sala Muzičke škole- Dušan Gojković

Svečano otvaranje

“Trg od muzike”

21: 00-22:30h Aleksandra Bijelić Aleksijević- vokal (Srb)

i Jazz band :

Ivan Aleksijević- klavir (Srb)

Milorad Šule Jovović- gitara (CG)

Branko Marković- kontrabas  (Srb)

Martin Đorđević- bubnjevi (Srb)

23:00 -02:00 Jam session

 “Stanica” Škver

Milorad Šule Jovović  I  Jazz Band

 

26.08.(subota)2017.

“Trg od muzike”

21:00-22:30h Duško Gojković – Belgrade Summit oktet

Duško Gojković- truba(Njemačka)

Oktet Big band RTS:

Dragoslav Freddie Stanisavljević, tp, flh, bendleader

Marko Đorđević, tp, flh

Nemanja Zlatarev, tb

Aleksandar Jaćimović, ts

Ljubiša Paunić, bs

Ivan Aleksijević, p

Milan Pavković, b

Miloš Grbatinić, dr

23:00 -02:00 Jam session

 “Stanica” Škver

Milovan Paunović (Srb) i  trio